Blir Norges største forskningsstasjon

Blir Norges største forskningsstasjon

 

Med 32 nye merder og flere ansatte til forskning blir Gildeskål Forskningsstasjon (Gifas) Norges største i sitt slag.

Gifas, som har lokaliteter i Gildeskål og Bodø, driver både med matfiskproduksjon og forskning. Og det er den siste biten som nå får et kraftig oppsving.

Det er bestilt og satt i produksjon et stålanlegg som skal inneholde 32 merder. Fra før av har Gifas 96 forskningsmerder. Disse merdene er noe mindre enn de som vanligvis benyttes i oppdrettsanlegg. Det nye anlegget blir plassert på lokalitet Langholmen i Gildeskål Kommune.

 

Fem millioner

-Med 128 merder som kun skal brukes til forskning blir vi Norges største private forskningsstasjon. Vi investerer rundt fem millioner i anlegget og vil om kort tid ansette flere nye personer som skal jobbe i vår forskningsavdeling, sier arbeidende styreleder Morten Lorentsen i Gifas.

Han forklarer årsaken til økningen:

-En av hovedårsakene til at vi blir foretrukket, er at vi får gode tilbake meldinger fra våre kunder om at forsøkene vi gjennomfører er av god kvalitet, sier han.

 

Fiskehelse

Fôrforsøk står sentralt i Gifas forskningsarbeid. Daglig leder Ronald Jørgensen kan fortelle at

Stadig flere oppdrettsanlegg ønsker å utvikle sine egne fôrresepter. Vi forsker også på kommersielle fôr og fôrsykluser. Hvor ofte skal vi mate fisken før den gir best tilvekst, sier Ronald Jørgensen.

Han forteller videre at det forskes mye på å få laksen til å vokse seg slakteklar på kortest mulig tid. Dette er et direkte tiltak mot luseplagen og bedre fiskehelse. Han ser fram til å få et større anlegg og flere ansatte for å kunne dekke etterspørselen.

Etter den planlagte utbyggingen blir Marine Harvest Gifas største kunde.

 

Flere prosjekter

Gifas har nylig utviklet en slangespreder som skal gjøre fôring fra flåte enklere. Det forskes også på en vannturbin som skal senkes ned i merdene og bekjempe luseplagen.

 


Morten Lorentsen kan konstatere at forsking er populært blant oppdrettsselskapene.
Det merker Gifas på økt oppdragsmengde. Foto: Designia

 

 
Det er her ute ved Langholmen det nye anlegget skal knyttes til det eksisterende. Foto: Baard