Generelt om GIFAS

Gildeskål Forskningsstasjon as (GIFAS) er en privateid havbruksstasjon med base i Gildeskål i Nordland. GIFAS gjennomfører forskningsprosjekter innen biologiske og teknologiske problemstillinger både i småskala og full kommersiell skala. GIFAS’ økonomiske basis for FoU-virksomheten er inntekter fra gjennomføring av ulike prosjekter. GIFAS driver uten grunnbevilgning fra staten og legger stor vekt på samarbeid med industri og å knytte industri sammen med universiteter og andre forskningsmiljø. Tett samarbeid med industri bidrar til å sikre at resultatene fra FoU-prosjektene i stor grad har direkte relevans i næringa.

GIFAS samarbeider lokalt i Gildeskål med:

  • Meløy Videregående skole avd. Inndyr som har avd. for akvakultur og fiske/fangst.
  • Gildeskål Seafood som driver visningsarbeid innen akvakultur
  • Sundsfjord Smolt AS
  • Salten N950 (Fiskekroken) lakseslakteri
  • Kunnskapssenteret i Gildeskål/Opplæringskontoret Midtre Nordland
  • Sjøfossen Næringsutvikling/Salten Havbrukspark

Totalt utgjør miljøet innen akvakultur i Gildeskål over 100 arbeidsplasser og er ut fra kort vei mellom FoU og næringsutvikling et viktig miljø så vel regionalt som nasjonalt.