Røssøya

Langholmen

Storevika

Stigvika

Leirvika

Gildeskål Forskningsstasjon (GIFAS) er en privateid havbruksstasjon med base i Gildeskål i Nordland. GIFAS gjennomfører forskningsprosjekter innen biologiske og teknologiske problemstillinger både i småskala og full kommersiell skala.
Aktuelt

Forskningsprosjekter

GIFAS gjennomfører forskningsprosjekter innen biologiske og teknologiske problemstillinger både i småskala og full kommersiell skala.

Konsesjoner

Moderne lakseslakteri samt eget lakseakvarium og Newton-rom for havbruk gir unike muligheter for blant annet visningsopplegg.

Lokaliteter

GIFAS har flere topp moderne anlegg med forskjellige egenskaper, basert på ulike lokasjoner i Gildeskål kommune. 

Se video av våre anlegg i Gildeskål