Aktuelt

Rognkjeks i norske oppdrettsanlegg trenger god oppfølging for å sikre gode leveforhold og velferd. Gifas har sammen med Aqua Kompetanse AS, Val FoU, Akvaplan-Niva AS og Universitetet i Bergen laget årets utgaver av håndbøker og feltskjema som gjør det mulig med god oppfølging av rognkjeks i...

Gifas investerer 14 millioner og bygger ny landbase i Nordvågen i Gildeskål. Forskningsstasjonens avdeling for småskalaforsøk får en real oppgradering når ny landbase står ferdig i desember. - Avdelingen har et lite bygg med garderober og lager, samt ei ferge som brukes til lager og oppholdslokaler. Nå...

Gifas har i 2020 redusert forbruket av diesel med hele 35%.   Styreleder Morten Lorentsen forteller at hele 151.000 liter diesel er spart i 2020: - Det utgjør like mye diesel som 210 personbiler bruker i gjennomsnitt på et år, sier han. Det er satsingen på landstrøm og alternative energikilder...

Gildeskål Forskningsstasjon AS har økt pågang, og i 2020 er staben styrket med tre nye ansatte.   Mange ønsker å få gjennomført forsøk hos Gifas, og med økt oppdragsmengde måtte bemanningen i småskalaavdelingen utvides fra 14 til 17 ansatte. Hildegunn Brudevik, Martin Kvalnes og Oda Bjørklund er blitt...

  Omtrent 600 besøkende tok turen til Salmon Center Bodø lørdag 1. september. Besøkende fikk et bredt innblikk i en av Norges raskest voksende næringer, samt fylt dagen med spennende aktiviteterfor både voksne og barn.

  Etter gode erfaringer med arbeidsbåtene Obelix og Lillefix, styrker Gifas kapasiteten med ytterligere to nye båter fra Sletta Verft. Båtene Idefix og Botanix ble levert til Gifas 10. juli, og skal operere på lokalitetene Storevika i Bodø og Leirvik i Gildeskål.