Kontakt

Gildeskål Forskningsstasjon AS (GIFAS)

Inndyr
8140 Inndyr
+47 75 75 80 00
Styreleder

Arbeidende styreleder
Morten Lorentsen
+ 47 476 01 810
Epost

Storskala FoU og produksjon

Daglig leder
Roy Arne Eilertsen 
+ 47 952 88 191
Epost

Områdeleder sør
Gøran Jensen
+ 47 466 60 126
Epost

Småskala FoU

Daglig leder
Ronald Jørgensen
+ 47 971 00 839
Epost

Kontaktperson FOU
Gerhard Eliassen
+ 47 908 24 748
Epost

Arbeidsleder småskala
Edvard Kjørsvik

+ 47 908 47 727
Epost

Teknisk FOU

Leder teknisk FOU
Tomas Bjørnå
+ 47 907 93 559
Epost