Lokaliteter

GIFAS Lokaliteter

Selskapet er lokalisert på Inndyr i Gildeskål Kommune.

Med landbaser på Sund, Karivika og Nordvågen. Selskapet har 6 lokaliteter i Gildeskål kommune og 2 lokaliteter i Bodø kommune.

Region Nord

Region Sør

Foto by BAARD