Salmon Center Bodø

Salmon Center Bodø – Et senter som tilbyr dialog

Salmon Center Bodø er et visningssenter for laks. Her kan du lære om en av Norges viktigste næringer, havbruksnæringen, med fokus på lakseoppdrett.

Besøk vår hjemmeside for mer informasjon: salmoncenter.info