Global GAP – sertifisert

Gildeskål Forskningsstasjon har valgt å sertifisere seg etter Global Gap standarden.

Global GAP er en standard som omfatter alle ledd i produksjonen. Stamfisk, rogn, matfisk, slakteri, foredling, salg, for og andre leverandører.

Standarden sikrer matvaresikkerhet, minimal miljøpåvirkning, etterlevelse av god dyrevelferd og arbeidernes helse og sikkerhet.

Gildeskål Forskningsstasjon blir årlig revidert av Det Norske Veritas. For mer informasjon se: globalgap.org