Storskala FoU

Storskala FoU gjennomføres i merder og anlegg i kommersiell størrelse.

Storskala FoU er for mange aktører i næringa den sikreste dokumentasjonen før nye resultater tas i bruk kommersielt. Enkelte resultater fra småskala FoU vil derfor ha stor nytteverdi dersom forsøk i kommersiell skala bekrefter disse resultatene.

Typiske tema for storskala FoU er derfor mye av det samme som for småskala FoU.