Teknisk FoU

Teknisk FoU omfatter et spekter fra idè til konstruksjon og praktisk test av løsning/prototyp.

GIFAS har personell som kan gjennomføre konstruksjonsarbeid og samarbeider for øvrig lokalt og regional med selskap om utvikling av havbruksteknologi.

Teknisk FoU omfatter utvikling og test av:

  • Lusetette merdkonsepter
  • Løsning for reduksjon av lusepåslag
  • Merdkonsept for transport av fisk
  • Merdkonsept for eksponert farvann