Småskala FoU

Småskala FoU drives på lokaliteten Langholmen. Anlegget ved Langholmen er dedikert småskala FoU med 96 stk 5×5 m merder og tilhørende betonglekter.

Forsøkene som kjøres her omfatter test av:

  • Fôrråvarer og fôrsammensetning
  • Fôringsregimer
  • Rognkjeks som lusespiser
  • Ferskvann mot lus
  • Lusegjerde for å hindre/redusere lusepåslag
  • Nye avlusningsmetoder

Forsøkene i småskala gjennomføres ofte for og i samarbeid med industrielle partnere. Dette sikrer kort vei fra resultater til praktisk anvendelse blant aktørene i havbruksnæringa.