Insektsfôret laks gav lovende resultater

Insektsfôret laks gav lovende resultater

 

Den første testproduksjonen av laks på insektsfôr resulterte i 1200 laks. Produktet viste seg å være like effektivt som fôr basert på fiskemel.

– Så vidt vi vet er disse de første fiskene i Europa oppdratt på protein til slaktestørrelse som kan selges kommersielt, sier Erik-Jan Lock, forskningsleder ved Havforskningsinstituttet. Han er sterkt involvert i prosjektet det europeiske prosjektet, «Aquafly», hvor blant andre Cargills er med.

Mens kostnadene ved å fôre fluer kan virke dyrt, bekreftet Lock at det var «overraskende enkelt» å få god kvalitet og sunn fisk fra innsektsproteinene produsert av Protix.

Ideen er ikke ny. Europeiske bedrifter og forskning har i lengre tid forsøkt å erstatte soya og fiskeavskjær – fiskemel og fiskeolje – samtidig som de ønsker å ende opp med god, sunn fôring og sikker fiskehelse.

Cargill produserte fôret mens GIFAS gjennomførte forsøket. Forskningsgrupper fra Irland, Norge, Skottland og Spania var involvert. I Barcelona og Bergen har de studert de sosiale kostnadene og økonomiske gevinstene ved bruk av insekter.

 

God vekst

GIFAS produserte laksen som gikk på insektsprotein. De vokste normalt fra ett til fire kilo uten bruk av fiskemel.

– Vi startet forsøket sist sommer da EU laget insektsprotein for fôr som var lovlig fra 1. juli. Det ble lovlig i Norge den 1. januar 2018, sier Lock, og legger til at insektprotein fortsatt ikke er tilgjengelig i større mengde ennå.

– Protix er ganske overbevist om at laks kan produseres på insektfôr uten fiskehelseproblemer, sier Lock, og legger il at prosjektet bekreftet at insekt i stedet for soya hadde positive fiskehelseeffekter.

 

Behov for dyr

– Vi ble overrasket over hvor enkelt det var. Jeg så det bearbeidede insektproteinet; vi prøvde kvaliteten, og det så bra ut, sier Lock.

– Bransjen er fortsatt ute etter en erstatning som ikke er plantebasert. Med planteproteiner vil fisken fortsatt ha kravet på dyreingredienser. Derav fluen, legges det til.

 

Sikkerhet neste

Lock og andre forskere vil bruke 2018 til å se på sikkerhetssiden ved bruk av insekter.

– Det er ikke et problem med store produsenter, men utenfor Europa der det er klare kontroller og lover, er insekter som lander på skitne underlag en bekymring, sier han.

Et stort fokus i Aquafly-prosjektet har vært å finne måter å produsere så mye som mulig i Norge på. Tang har spesielt blitt sett på.

– Norge er potensielt den største konsumenten og en potensiell stor produsent av insektsfôr.

 

Opprinnelig publisert hos iLaks

Tekst William Stoichevski – Foto Baard Selfors