Konsesjoner

Forsknings- og Utviklingskonsesjoner (FoU-konsesjoner) – Total MTB 1300 tonn

De to konsesjonene utgjør selskapets historiske basis og har ut fra dette formet oss til å være et mangefasettert selskap.

Kommersiell konsesjon – MTB 780 tonn                                                              

Egen kommersiell konsesjon bidrar til:

  • en styrking av det økonomiske grunnlag
  • større fleksibilitet i storskala FoU-prosjekter
  • økt kunnskap i skjæringspunktene mellom forskning og kommersiell produksjon

Undervisningskonsesjon – MTB 780 tonn

Konsesjonen leies ut av Nordland Fylkeskommune ved Meløy Videregående skole avd. Inndyr etter en avtale som blant annet regulerer et tett samarbeid om fasilitering av elever på våre anlegg. GIFAS bidrar med fartøyer, anlegg, utstyr og instruksjon gjennom praktiske operasjoner.

Visningskonsesjon – MTB 780 tonn

Konsesjonen innehas av Gildeskål Seafood AS og drives i samlokalisering med GIFAS. GIFAS leier ut personale og fartøy for organisering og gjennomføring av visningsoppgaver. Gjennom de forskningsprosjektene GIFAS gjennomfører kommer det besøk fra så vel industrielle selskap som fra universitetsmiljøer fra både inn- og utland. Helheten som kan framvises i Gildeskål med ett av de største smoltanleggene i Sundsfjord, til sjøanlegg for både forsknings- og produksjonsformål, videregående skole med landbasert praksisanlegg , moderne lakseslakteri samt eget lakseakvarium og Newton-rom for havbruk gir unike muligheter for visningsopplegg. Alle disse anleggene ligger plassert slik at alle kan besøkes på èn og samme dag.