Kutter 107.000 liter diesel

Kutter 107.000 liter diesel

 

I april plugger Gifas inn støpslet og kobler seg til landstrøm på tre anlegg. Tilkoblingen kutter drivstofforbruket med hele 107.000 liter diesel!


Tekst, Salten Aqua – Dronefoto, Baard Selfors

 

Grønn visjon

Som en del av selskapets grønne visjon ble det for to år siden planlagt å jobbe for tilkobling til landstrøm på lokalitetene Langholmen, Storevika og Leirvika i kommunene Gildeskål og Bodø. Nå håper Gifas at alle tre lokalitetene er påkoblet i løpet av april.

«Eierne våre har som visjon å velge miljøvennlige løsninger. Det gjør at vi velger landstrøm hvor det er infrastruktur som gjør det mulig med landstrøm, mens vi ved lokaliteter som ikke har denne infrastrukturen tilgjengelig retter blikket mot hybridsystemer. Vi prøver alltid å se mot morgendagens løsninger, forteller Morten Lorentsen, arbeidende styreleder i Gifas (Gildeskål Forskningsstasjon AS).»

 


Arbeidende Styreleder i Gifas, Morten Lorentsen, ser mot miljøvennlige løsninger. Foto: Gifas.

 

Grønn investering

Overgangen fra dieselaggregat til landstrøm vil i løpet av ett år spare 107.000 liter diesel, og redusere miljøavtrykket med over 448 tonnCO2.Dette tilsvarer omtrent det årlige utslippet til 224 biler. Det koster å investere i landstrøm, men Lorentsen legger vekt på miljøgevinsten:

 «Prosjekter som dette, hvor man går fra dieseldrevne fôrflåter til å ta i bruk landstrøm, vil alltid kreve investeringer i millionklassen. Vi mener likevel at miljøperspektivet gjør dette til en god investering. I tillegg tror vi det vil medføre økt trivsel på arbeidsplassen, et bedre lokalmiljø, samt gi økonomisk gevinst over tid. Gode miljøvalg kan være gode investeringer», utdyper Lorentsen.

Dieselaggregat har vært standardløsningen for energiforsyning til fôrflåter i flere år. Støy, brannfare, miljøavtrykk og energieffektivitet har vært sterke argumenter for at næringen bør bruke landstrøm.

 


Landstrøm til anlegget i Storevika. Foto: Gifas.

 

Tett samarbeid

Siden søknaden ble sendt ut for to år siden har Gifas samarbeidet tett med det rådgivende ingeniørselskapet Sweco og statsforetaket Enova. Gifas valgte Sweco som samarbeidspartner på grunn av selskapets fokus på bærekraftige bygg, effektiv infrastruktur og tilgang til strøm og rent vann. Enova er et statsforetak som arbeider for Norges omstilling til et lavutslippssamfunn og bidrar med støtte til klimavennlige tiltak.

«Det har vært en lang prosess, men takket være Sweco’s rådgivende ingeniørkunnskap og investeringsstøtten fra Enova ser det ut til å bli en suksess», avslutter Lorentsen.