Lokaliteter gml

GIFAS Lokaliteter

Selskapet er lokalisert på Inndyr i Gildeskål Kommune.

Med landbaser på Sund, Karivika og Nordvågen. Selskapet har 6 lokaliteter i Gildeskål kommune og 2 lokaliteter i Bodø kommune.

Stigvika

Stigvika er GIFAS sin første lokalitet og ble etablert i 1989. Da utgjorde lokaliteten med merdanlegg og tilhørende lekter med kontorfasilitet hele GIFAS virksomhet. Lokaliteten består i dag av et rammesystem med 90m plastmerder i 2×6-kongiurasjon. Lokaliteten ligger nært landbasen på Sund og betjenes med utgangspunkt herfra.

Oldervika

Oldervika ble etablert i 2007og består i dag av et rammesystem i en 2×10-konfigurasjon med 90m plastmerder. En Backer Sjøsterk betonglekter er installert i nærheten av merdanlegget. Lekteren har en lagerkapasitet på dekk til ca 150 tonn fôr og betjener for øvrig merdanlegget med strøm fra dieselgenerator. Lekteren har kontor, lunsjrom og sanitærsystem.

LeirvikNord

Leirvik Nord ble etablert i 2011 og består av et rammesystem i en 3×8-konfigurasjon med 90m plastmerder. Sommeren 2015 etableres løsning med stållekter. Lokaliteten har landstrøm.

Langholmen

Langholmen ble først etablert i 1990. I 2010 ble lokaliteten tatt i bruk som småskala forsøkslokalitet pga. lav væreksponering som muliggjør prøveuttaksarbeid og levendefiskveiing uten hyppige væravbrudd. Lokaliteten består av 96 småmerder i størrelse 5x5m og betonglekter som benyttes til prøveuttaksarbeid, lager, kontor og spiserom. Strømforsyning gjennom dieselaggregat. Langholmen er tilknyttet egen separat landbase i Nordvågen.

RøssøyNord

RøssøyNord ble etablert i 1995. Lokaliteten består av et rammesystem i 2×8-konfigurasjon med 90m merder og en AkvaMaster stållekter for fôrlager og fôring. Strømforsyning via dieselaggregater i lekter.

MidtFemris

Lokaliteten MidtFemris er overtatt fra selskapet NAP Marine AS i 2014. Lokaliteten består av et rammesystem i 2×6-konfigurasjon, men er pr mai 2015 ikke i drift. Lokaliteten har landstrøm fra øya Femris.