Mye feil og mangler i Gifas-kritikk

Mye feil og mangler i Gifas-kritikk

 

Gildeskål forskningsstasjon ønsker å rette opp en del av det negative inntrykket som er skapt i media angående etablering av et oppdrettsanlegg ved utløpet av Mistfjorden. -Vi ønsker å spille med åpne kort, sier arbeidende styreleder Morten Lorentsen.

Lorentsen påpeker at anlegget er etablert. Lokaliteten med foreløpig seks merder er allerede på plass og tatt i bruk.

Etableringen er godkjent av alle instanser. Fylkesmannen, Mattilsynet og Bodø kommune som har økt satsing på oppdrettsnæringen i sin strategiske handlingsplan.

-Derfor blir det noe forunderlig at en protestaksjon rettes mot våre ansatte som er på jobb, ikke mot de som har gitt tillatelsen eller selskapets ledelse, sier Morten Lorentsen.

 

Mottar ingen støtte

Gildeskål Forskningsstasjon AS (Gifas) er et lokalt oppdrettsselskap som har hovedkontor på Inndyr i Gildeskål Kommune, med lokale eiere fra Bodø. Selskapet driver med matfiskproduksjon av laks og FOU tjenester i Gildeskål og Bodø kommune.

FOU-avdelingen (forskning og utvikling) er selvfinansierende og mottar ikke offentlig støtte. Avdelingen driver forsøk både i stor- og småskala.

-Vi ønsker dialog og ikke konflikt. Vi ønsker dialog og er villig til å møte dem som ønsker mer informasjon om vår drift. Det er bare å ta kontakt, sier Morten Lorentsen.

 

Driver mye forskning

I 2017 er aktiviteten svært høy på FOU-avdelingen, og vi har planer om å utvide kapasiteten.

I 2016 gjennomførte FOU-avdelingen 22 forsøk av forskjellig størrelse og oppdragsgiver. Det største forsøket involverte 1,1 millioner laks.

I 2016 ble det også skrevet åtte vitenskapelige artikler og åtte populærvitenskapelige artikler av ansatte i Gifas, eller der Gifas hadde gjennomført forsøket.

Gifas har valgt å sertifisere seg som Global GAP-godkjent selskap, som er en standard som stiller blant annet høye krav til helse, miljø og sikkerhet, forurensing, fiskehelse og sporbarhet. Gifas blir revidert årlig av det Norske Veritas.

 

Bidrar i lokalsamfunnene

Gifas bidrar aktivt i lokalsamfunnet der vi har aktivitet, både med sponsing av forskjellige idrettslag, foreninger, veldedighets konserter, osv. Vi hjelper også til om noen spør oss om hjelp til for eksempel å fortøye ei flytekai.

Gildeskål Forskningsstasjon har 35 ansatte. På Inndyr er det 17 årsverk tilknyttet FOU hvorav 3 med doktorgrad.

 


Arbeidende styreleder Morten Lorentsen mener kritikken mot Gifas er uberettiget
og mye som er usant, blir hevdet i debatten. Foto: Bent-Are Jenssen/Intrafish Media

 

Tekst Lars Antonsen