Rekordfiske av laks også bra for samarbeidet

Rekordfiske av laks også bra for samarbeidet

 

Laksefisket i Beiarelva og Saltdalselva går så det suser. Den ene storlaksen etter den andre dras opp. I Salten Aqua-gruppen er man tilfreds med at tiltak man setter i verk, faktisk virker.

-Om det blir rekord er vanskelig å si, men det går mot en stor sesong. Vi har de to siste årene fått 700.000 kroner fra oppdrettsnæringa til elveeierlaget. Penger vi kan bruke til hva vi vil. Det legges ingen føringer fra givers side, sier grunneier Bror Hemminghytt. Han er litt lei av at elveeierne blir beskyldt for å la seg kjøpe.

-Bare tull. Vi forvalter elva slik vi ønsker og uten disse pengene hadde man aldri vært kommet så langt i Beiarelva, slår han fast.

 

72 laks

Lokalavisene er fulle av oppslag som melder godt fiske i begge elvene. I Saltdalselva ble det tatt 72 laks på fire døgn etter åpning og det eventyrlige fisket har bare fortsatt. Den offentlige fangstrapporten taler sitt klare språk.

Adm. Dir. Geir Wenberg I Salten Aqua-gruppen gir grunneierne all ros for at de tar vare på elvene. Et av resultatene er at man har kunnet ansette to elveverter i Beiarn som går rundt og passer på. De sjekker fiskekort, rasteplasser, fungerer som guider, rydder litt og passer på at utstyret er tilgjengelig.

 

To millioner

Salten Aqua-gruppen har bidratt med en økonomisk støtte på nesten to millioner kroner de siste åtte årene bare til Saltdalselva. For disse pengene har man kunnet utføre grundige kartlegginger, overvåkning og rapportering i Saltdalselva og sideelvene.

Sportsfisker Robert Brodersen er en av dem som har hatt god fiskelykke i elvene denne sesongen.

-Det er kanskje litt for tidlig å konkludere, men det har vært et meget bra fiske til nå i år. Fullt på høyde med fjoråret, sier Robert Brodersen.

 


Robert Brodersen med laks på 10 kg fanget i Beiarelva i år.

 


Elveverter June Stjernen og Trond Kristensen i Beiarn.
Deres jobb er et direkte resultat av de økonomiske bidragene til Beiarelva.

 

Årlig møteplass

Salten Aqua-gruppen har vært en pådriver sammen med BRUS og NCE Aquaculture for å få i gang Dialogforum om Laks og Ørret i Salten.

Dette er blitt en årlig god møteplass med gode diskusjoner med kun lokale folk.

-Dialogforumet har resultert i konkrete tiltak for å forbedre forholdene for villaksen både i Beiarelva og Saltdalselva. Her har våre lokale oppdrettere bidratt med helt nødvendig finansiering. Det er fantastisk artig med de positive resultatene i Beiarelva, sier Odd-Emil Ingebrigtsen i BRUS..

 

Tekst og foto: Lars Antonsen