Slakting og salg

Gildeskål Forskningsstasjon har eierskap til Salten N950 på SørArnøy gjennom Salten Aqua AS

Hit går det meste av fisken fra vår produksjon for slakting og pakking.
Fisken selges gjennom Polar Quality AS i Bodø, et datterselskap av Salten Aqua AS som vi er medeier av.

Foto Baard Selfors