Smolt

Vi har avtale om leveranse fra fire smoltprodusenter

Avtaler med flere smoltprodusenter gir tilfredsstillende sikkerhet i leveranse og økte valgmuligheter.

Foto Baard Selfors

Salten Smolt AS, Breivika i Salten, et datterselskap av Salten Aqua AS.

Sundsfjord Smolt AS, Gildeskål, som Gifas eier ca 5% av.

Grytåga Settefisk AS.

Helgeland Smolt AS, Reppen i Rødy, under bygging pr nov. 2015.