Utvikler nytt system mot lakselus i Gildeskål

Utvikler nytt system mot lakselus i Gildeskål

 

Gildeskål Forskningsstasjon er snart klar til å produsere prototypen til en semi-lukket laksemerd som kan vise seg svært effektiv i kampen mot lus.

-Våre ingeniører har jobbet en stund med dette og vi ser svært positivt på det arbeidet som er gjort, sier arbeidende styreleder Morten Mangseth Lorentsen i Gifas.

De to som har jobbet med prosjektet over flere år er Tomas Bjørnå som er teknisk leder for forskning og utvikling i Gifas. Med på laget har han ingeniør Jørgen Aronsen som har lang erfaring fra oljeindustrien.

 

Friskt vann

Forskningsprosjektet som er over i utviklingsfasen er en fleksibel tube (PWC) med en propell som senkes midt i nota der den pumpes opp og antar sylinderform. Når luseskjørtet legges over notveggen, benyttes propellen til å pumpe friskt og oksygenholdig vann opp til laksen. Propellen har svært lavt energiforbruk og går enten på landstrøm eller aggregat.

Prosjektet har vært utprøvd i fullskala på lokaliteter i Gildeskål siden i februar i år.

-Arbeidet har gått framover. Vi føler vel at vi er nærmere en metode for bekjempelse av lakselusa mer enn noen sinne, sier Tomas Bjørnå.

 

Fiskehelse

Problemet med bruk av dagens luseskjørt er at laksen «stenges inne» over lang tid. Luseskjørt hindrer den naturlige vanngjennomstrømningen. Det fører til at oksygennivået kan synke til skadelige verdier. Ved hjelp av propellen som setter vannet i bevegelse og pumper nytt vann opp til laksen, har Gifas-utviklerne løst problemet.

-Dette handler også om fiskehelse, sier Jørgen Aronsen. Flere opptak med ROW (undervannskamera) viser at det fungerer.

 

17 bare i år

-Gifas har som visjon at vi skal slutte med både mekanisk og kjemisk avlusning av laks. Når konseptet er ferdig utviklet ønsker vi også at det skal komme andre oppdrettsselskaper til gode. Vi har ikke bare egeninteresse i dette, sier styreleder Morten Mangseth Lorentsen i Gifas. CFC er et eget selskao heleid av Gifas. Gifas har nå tre slike systemer i bruk. Målet er å være i gang med slik drift i 17 merder i løpet av 2017.

 

Røret som brukes i fullskala. Forskning viser at kun fleksible tuber en anvendbare.
Som man ser er det enorme dimensjoner over utstyret.

 

Illustrasjon av en merd utstyrt med luseskjørt og tuben som er senket ned midt i merden.
En propell i bunnen at røret sørger for at oksygenholdig vann pumpes opp til overflaten.

 

Undervannsbilder av tube og propell viser gode resultater så langt.
Vannet pumpes opp til overflaten i et rolig tempo.

 

Tomas Bjørnå og Jørgen Aronsen jobber daglig med å utvikle og forbedre utstyr i kamp mot lakselusa.

 

Tekst og foto Lars Antonsen