Energitiltak med stor uttelling!

Oppdrettslokalitet i Gildeskål. Merder og forflåte.

Energitiltak med stor uttelling!

Gifas har i 2020 redusert forbruket av diesel med hele 35%.

 

Styreleder Morten Lorentsen forteller at hele 151.000 liter diesel er spart i 2020:

– Det utgjør like mye diesel som 210 personbiler bruker i gjennomsnitt på et år, sier han.

Det er satsingen på landstrøm og alternative energikilder som er forklaringen bak den hyggelige nyheten.

– Vi gjorde en omlegging i årene 2018 og 2019 som vi ser full effekt av i 2020. Vi bruker selvfølgelig mer elektrisitet enn tidligere, men det var akkurat det vi ønsket å oppnå gjennom denne omleggingen, forteller han.

Fire av lokalitetene er nå helelektriske, og det jobbes med å helelektrifisere en femte. På en lokalitet hvor det er svært krevende å skulle legge kabel til landstrøm er det valgt en såkalt hybridløsning. En batteripakke er installert på arbeids- og fôrflåten, og dette batteriet lades når dieselgeneratoren kjøres. Dette medfører at generatoren kan kjøres mer optimalt, og energien som produseres blir tatt vare på og bedre utnyttet.

Det er ikke bare utslippene som reduseres med redusert forbruk av diesel, selskapet har fått mindre utgifter til energi, utgiftene til energi, og det er selvfølgelig langt bedre for de ansatte å jobbe et sted med mindre støy enn det var tidligere.

Gildeskål Forskningsstasjon er sertifisert etter den globale standarden Global G.A.P, som blant annet sikrer at laksen er trygg, og produsert på en ansvarlig måte. Gifas må som en del av dette rapportere på blant annet dyrevelferd, effektiv ressursutnyttelse, miljø, trygghet, dokumentasjon og sporbarhet, og at de drifter i samsvar med lokale og internasjonale lover og reguleringer. Å være sertifisert som Global G.A.P.-produsent innebærer også å føre energiregnskap, og det er en ekstra hyggelig øvelse når tallene er så positive som de er for 2020!

– Jeg tror vi kommer til å bruke enda mindre drivstoff framover, for dette er noe vi har fokus på hele tiden, sier Morten Lorentsen. Han forteller at omleggingen er del av en langsiktig satsing:

– Eierselskapet Gigante Havbruk AS har en klar bærekraftsforankring, og dette har også påvirkning på resten av organisasjonen og oss i Gifas.