Author: Linda Storholm

Rognkjeks i norske oppdrettsanlegg trenger god oppfølging for å sikre gode leveforhold og velferd. Gifas har sammen med Aqua Kompetanse AS, Val FoU, Akvaplan-Niva AS og Universitetet i Bergen laget årets utgaver av håndbøker og feltskjema som gjør det mulig med god oppfølging av rognkjeks i...

Gifas investerer 14 millioner og bygger ny landbase i Nordvågen i Gildeskål. Forskningsstasjonens avdeling for småskalaforsøk får en real oppgradering når ny landbase står ferdig i desember. - Avdelingen har et lite bygg med garderober og lager, samt ei ferge som brukes til lager og oppholdslokaler. Nå...

Gifas har i 2020 redusert forbruket av diesel med hele 35%.   Styreleder Morten Lorentsen forteller at hele 151.000 liter diesel er spart i 2020: - Det utgjør like mye diesel som 210 personbiler bruker i gjennomsnitt på et år, sier han. Det er satsingen på landstrøm og alternative energikilder...

Gildeskål Forskningsstasjon AS har økt pågang, og i 2020 er staben styrket med tre nye ansatte.   Mange ønsker å få gjennomført forsøk hos Gifas, og med økt oppdragsmengde måtte bemanningen i småskalaavdelingen utvides fra 14 til 17 ansatte. Hildegunn Brudevik, Martin Kvalnes og Oda Bjørklund er blitt...