Author: Linda Storholm

Gildeskål Forskningsstasjon AS har økt pågang, og i 2020 er staben styrket med tre nye ansatte.   Mange ønsker å få gjennomført forsøk hos Gifas, og med økt oppdragsmengde måtte bemanningen i småskalaavdelingen utvides fra 14 til 17 ansatte. Hildegunn Brudevik, Martin Kvalnes og Oda Bjørklund er blitt...