Håndbok for å sikre rognkjeksen god velferd

Rognkjeks

Håndbok for å sikre rognkjeksen god velferd

Rognkjeks i norske oppdrettsanlegg trenger god oppfølging for å sikre gode leveforhold og velferd.

Gifas har sammen med Aqua Kompetanse AS, Val FoU, Akvaplan-Niva AS og Universitetet i Bergen laget årets utgaver av håndbøker og feltskjema som gjør det mulig med god oppfølging av rognkjeks i sjø- og settefiskfasen.

Håndboken som kom i fjor ble godt mottatt av næringen, og nå er en oppdatert versjon klar, men også en egen utgave for oppfølging i settefiskfasen. Feltskjema er også tilgjengelig, både på norsk og engelsk.

 

Last ned håndbøker og feltskjema her:

Oppfølging av rognkjeks i merd:

Håndbok rognkjeks merd

Feltskjema-rognkjeks-merd (pdf)

Feltskjema-rognkjeks-merd (excel)

 

Oppfølging av rognkjeks i settefiskfasen:

Handbok-rognkjeks-settefisk

Feltskjema-rognkjeks-settefisk (pdf)

Feltskjema-rognkjeks-settefisk (excel)