Utvidet staben etter økt aktivitet 

Martin Kvalnes, Oda Bjørklund og Hildegunn Brudevik begynte på småskalaavdelingen i Gifas våren 2020. (Foto: Johanna Amundsen)

Utvidet staben etter økt aktivitet 

Martin Kvalnes, Oda Bjørklund og Hildegunn Brudevik begynte på småskalaavdelingen i Gifas våren 2020. (Foto: Johanna Amundsen)

Gildeskål Forskningsstasjon AS har økt pågang, og i 2020 er staben styrket med tre nye ansatte.

 

Mange ønsker å få gjennomført forsøk hos Gifas, og med økt oppdragsmengde måtte bemanningen i småskalaavdelingen utvides fra 14 til 17 ansatte.

Hildegunn Brudevik, Martin Kvalnes og Oda Bjørklund er blitt en del teamet i småskalaavdelingen. I denne avdelingen gjøres det forsøk i liten skala, på en mindre mengde fisk enn i et fullskala oppdrettsanlegg. Dette arbeidet krever tett oppfølging og nøyaktighet fra alle involverte.

Fra Sunnmøre til Gildeskål

Hildegunn Brudevik har flyttet fra Vanylven på Sunnmøre til Gildeskål for å jobbe i Gifas.

Jeg jobbet i mange år på et anlegg hos Mowi, men hadde lyst til å prøve noe annet enn matfisk, forteller hun.

Oppdrettsnæringen utvikler seg fortløpende, og behovet for ny kunnskap gjør at tjenestene fra småskalaavdelingen hos Gifas er veldig ettertraktet. Her gjøres det forsøk på en liten mengde fisk om gangen.

Det er veldig gøy å jobbe så tett på utviklingen, det er som å få et innblikk i framtiden, sier Brudevik, som begynte i Gifas i april. Hun har funnet seg godt til rette i Gildeskål, og trekker fram alle mulighetene som ligger i kommunen.

I Gildeskål finnes både forskningsstasjon, settefiskproduksjon, matfisk og slakteri. Man har alle leddene innen lakseproduksjon her, det er utrolig bra og skaper spennende muligheter, sier hun.

36.000 forsøksdøgn 

Daglig leder Ronald Jørgensen er glad for at Brudevik, Bjørklund og Kvalnes er med på laget. Alle tre har en bachelor innen havbruk, enten fra Nord universitet eller UiT Norges arktiske universitet.

Nå ruster vi oss for framtida, slår Jørgensen fast.

For selv om det er vanskelig se hva framtiden bringer, så viser trenden at stadig flere vil lære enda mer om nyansene innen oppdrett av laks. Da er Gifas, en av landets forskningsstasjoner for havbruk en av tilbyderne av kunnskap.

Ronald Jørgensen forteller at det er stor etterspørsel etter tjenestene deres. Han registrerer antallet merddøgn, altså antallet merder med forsøk i, ganget med antall dager forsøket går over, og økningen er stor:

I 2018 og 2019 var antallet merddøgn i forskningsstasjonen ca 29.000. I år ligger det an til å bli over 36.000 merddøgn!

Selvsagt kan uhell, sykdom og annet endre dette blidet, men hvis det ikke skjer noen alvorlige hendelser vil vi sette ny rekord i 2020, sier Jørgensen.

Resultater som kan etterprøves

Med 36.000 merddøgn er det mye å henge fingrene i for de ansatte: I løpet av ett år er det til sammen 60.000 måltider som skal veies opp med nøyaktig antall gram, og etterpå tildeles med omhu slik at resultatene kan brukes i etterkant. De som arbeider med forsøkene må være nøyaktige og passe på alle detaljer for å gi resultater som kan etterprøves.

De fleste forsøkene som gjøres er bestillinger fra store industrielle selskaper. Ronald Jørgensen forteller at mange ønsker å undersøke om fiskefôret de har utviklet svarer til forventningene, eller om nye ingredienser i fôret blir godt likt av laksen. Andre prosjekter kan handle om hvor ofte eller sjelden det er hensiktsmessig å mate fisken.

Det er stor utvikling innen fiskefôr for øyeblikket, og det er mange som nå utvikler fôr med ingredienser som mikro- eller makroalger, eller nye metoder for å benytte biprodukter fra fiskerinæringen til fôringredienser, eller med proteiner fra for eksempel insekter, sier Jørgensen.

Dette utviklingsarbeidet fører til mer jobb for aktører som Gifas, som har hatt en formidabel omsetningsøkning på småskalaforsøk. Mens virksomheten i 2006 omsatte for 2 millioner kroner i det som regnes som småskalaforsøk, endte omsetningen i 2019 på hele 18 millioner kroner!

Denne utviklingen må selvsagt ses i lys av at antallet forsøksmerder har økt i perioden, og fra 2015 til 2018 hadde vi en dobling i antall merder, så det skulle nok bare mangle at det ikke ble en markant økning i omsetning, sier Jørgensen.

Økningen i antall merder kommer også som et resultat av økt etterspørsel etter denne typen forsøk. Det er nå 17 personer som jobber med dette i Gifas, men dersom utviklingen fortsetter må de på sikt utvide staben ytterligere.